Po raz siódmy odbyła się inscenizacja Bitwy pod Wopławkami, która miała miejsce w 1311 roku. Na Wopławskich polach stoczyły bój wojska księcia Witenesa z rycerzami Zakonu Krzyżackiego. Choć Witenes bronił się dzielnie, poległ pod naporem zakonu krzyżackiego. Walka nazwana został bitwą stulecia i była spektakularnym zwycięstwem Zakonu Krzyżackiego nad pogańskimi wojskami z Litwy.

 

 

 

Relacja z XXXV Sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 17 maja 2017 r.

 

 

     W programie „Nasze małe domy kultury” zobaczymy jak ważne i potrzebne są świetlice wiejskie, które są sercem miejscowości. To także miejsca spotkań, integracji rodzin, to miejsca wymiany doświadczeń i aktywności. To centrum zabaw dzieci. Przedstawimy także ludzi, którzy tworzą te centra. Pokażemy, że pomysłowość i kreatywność mieszkańców gminy Kętrzyn opłaca się, bo świetlice stają się swoistym miejscem kultury. Niech te programy będą inspiracją i wyzwaniem dla innych, bo wystarczy tylko chcieć! Dziewiąty odcinek programu „Nasze małe domy kultury” w Pręgowie.

     W programie „Nasze małe domy kultury” zobaczymy jak ważne i potrzebne są świetlice wiejskie, które są sercem miejscowości. To także miejsca spotkań, integracji rodzin, to miejsca wymiany doświadczeń i aktywności. To centrum zabaw dzieci. Przedstawimy także ludzi, którzy tworzą te centra. Pokażemy, że pomysłowość i kreatywność mieszkańców gminy Kętrzyn opłaca się, bo świetlice stają się swoistym miejscem kultury. Niech te programy będą inspiracją i wyzwaniem dla innych, bo wystarczy tylko chcieć! Siódmy odcinek programu „Nasze małe domy kultury” w Łazdojach.

 

Relacja z XXXIV Sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 i 31 marca 2017 r.