27 stycznia odbyła się Sesja Rady Gminy Kętrzyn. Główny jej punktem było zatwierdzenie planów odnowy poszczególnych miejscowości znajdujących się na terenie gminy Kętrzyn.Trudno było nie zauważyć napięcia na linii wójt – radni. Ja się okazało powodów było kilka. A mianowicie zmiany personalne wynikające z decyzji wójta o wypowiedzeniu umowy dla kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prezesa spółki komunalnej, a w ostatnim czasie wypowiedzenie również umowy o pracę dla sekretarza Gminy.

     20 września odbyło się Gminne Święto Plonów w Nakomiadach. Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w miejscowym kościele. Po uroczystym powitaniu przez Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego oraz wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęto ceremoniał dożynkowy. Starostowie na ręce Wójta przekazali wypieczony z tegorocznych zbóż bochen chleba, którym podzielono się ze zgromadzonymi.